CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH THÁI

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 35, ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0978 051678
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Lê Văn Thành Thông