CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM PHÁT
CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM PHÁT
787

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM PHÁT
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, KP. Thanh Xuân, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 098592 93 90 - 0944
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM PHÁT
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, KP. Thanh Xuân, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 098592 93 90 - 0944
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thị Huyên