CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH CƯỜNG
CÔNG TY TNHH MTV TM DV MINH CƯỜNG
710

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH CƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV TM DV MINH CƯỜNG
Địa chỉ : Tổ 1, ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0919351451
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH CƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV TM DV MINH CƯỜNG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 1, ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0919351451
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Cao Cường