CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH ĐẠT
THANH DAT PRODUCTION TRADING IMPORT EXPORT ONE MEMBER COMPAN
679

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH ĐẠT

THANH DAT PRODUCTION TRADING IMPORT EXPORT ONE MEMBER COMPAN
Địa chỉ : Tổ 13, ấp 8, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0986 339266
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH ĐẠT

THANH DAT PRODUCTION TRADING IMPORT EXPORT ONE MEMBER COMPAN
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 13, ấp 8, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0986 339266
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Định Thị Liên