CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH DANH
CÔNG TY TNHH MTV SXTM THÀNH DANH
847

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH DANH

CÔNG TY TNHH MTV SXTM THÀNH DANH
Địa chỉ : Số nhà 26, Đường Trần Phú A, Tổ 2, Khu phố 4, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0967259179
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH DANH

CÔNG TY TNHH MTV SXTM THÀNH DANH
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số nhà 26, Đường Trần Phú A, Tổ 2, Khu phố 4, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0967259179
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Trần Văn Danh