Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BOT ĐƯỜNG ĐT.741

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Đường ĐT.741, ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước
Điện thoại : +84 (651) 3819690 - 3819585
Fax : +84 (651) 3819570
Email : Đăng nhập Can view
Tên giám đốc : Tổng giám đốc - TRẦN VĂN CHÁNH